top of page

קטלוגים ופרופילי עסק

רושם ראשוני - הציגו את עצמכם במקצועיות!

פרופילי עסק

פרופילי עסק

פרופיל עסק הוא ״כלי עבודה״ שיווקי ותדמיתי חשוב. הוא נועד להציג את יכולות העסק, השירותים והמוצרים שלו, פרוייקטים לדוגמה ופרטי קשר. הוא יכול להיות קצר ותמציתי או מפורט, לפי צרכי העסק ומטרותיו. ניתן להפקה כקובץ דיגיטלי למשלוח במייל או העלאה לאתר וגם כמוצר מודפס.

פרופיל עסק נכון ומרשים מגדיל את סכוייך להשיג לקוחות חדשים ולזכות במכרזים!

TP Profile ENG A4

TP Profile ENG A4

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

קטלוג חברה

קטלוג חברה

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

פרופיל עמוד אחד

חוברת לזכיינים

חוברת לזכיינים

קטלוגים

קטלוגים

קטלוג הוא ״כלי עבודה״ שיווקי ותדמיתי חשוב. הוא נועד להציג בהרחבה את יכולות העסק, השירותים והמוצרים שלו. ניתן להפקה כקובץ דיגיטלי למשלוח במייל או העלאה לאתר וגם כמוצר מודפס.

קטלוג חברה - מעגלים אנרגיה

קטלוג חברה - מעגלים אנרגיה

קטלוג מוצרי ריצוף

קטלוג מוצרי ריצוף

קטלוג מוצרי מזון טבעוניים

קטלוג מוצרי מזון טבעוניים

חוברת ים וחופים

חוברת ים וחופים

מגזין ״לייף סטייל״

מגזין ״לייף סטייל״

תפריט מסעדה

תפריט מסעדה

חוברת פרופיל ותדמית

חוברת פרופיל ותדמית

קטלוג מוצרים טכני

קטלוג מוצרים טכני

ספר מתכונים משפחתי

ספר מתכונים משפחתי

ספר תולדות חברה

ספר תולדות חברה

חוברת הדרכה קטנה

חוברת הדרכה קטנה

דו״ח אחריות תאגידית

דו״ח אחריות תאגידית

ספר מותג

ספר מותג

bottom of page