top of page

לוחות שנה

העניקו מתנה שימושית ללקוחותיכם - קבלו מיצוב גבוה לחברתכם

פונקציונאליות - כלי נוח לתיכנון שבועי/חודשי/שנתי

ערך מוסף גבוה לעסק -  ניתן לשלב ערכי חברה או פרסום מוצרים ושירותים

גיבוש - ניתן לשלב את עובדי החברה בהכנתו ובכך לחזק את תחושת השייכות והגאווה

מיצוב - תדמית גבוהה בעיניי הלקוחות

לוח שנה שעון

לוח שנה שעון

שער לוח שנה

שער לוח שנה

לוח שנה לקיר

לוח שנה לקיר

לוח שנה שולחני עם מתכונים

לוח שנה שולחני עם מתכונים

לוח שנה כן ציור

לוח שנה כן ציור

לוח שנה משרדי

לוח שנה משרדי

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

לוח שנה שולחני

bottom of page